Staff Members

Teaching Faculty of B. Pharmacy

Dr. Mrs. Rupali Ravindra Bendgude

Principal

Mr. Shivraj Sopan Dhage

Assistant Professor

Mr. Prashant Shankar Misal

Assistant Professor

Mr. Sukumar Maruti Lande

Assistant Professor

Ms. Mahadevi Mohan Bhosale

Assistant Professor

Ms. Gauri Raju Rayban

Assistant Professor

Ms. Priya Mangesh Rekhawar

Assistant Professor

Ms. Rachana Balasaheb Lamkane

Assistant Professor

Dr. Ravindra D. Bendgude

Dr. Sachin Shridhar

Dr.Vijay Induvadan Kulkarni

Ms. Priya Mangesh

Ms. Dipali Bajirao Shelar

Mr. Shivraj Balbhim Patil

Mr.Bharat Ankush Narnavar

Ms. Priyanka Bhimrao Hajare

Ms.Bhagyashri Marutirao Tandale

Mr. Akshay Vijay Bhenki

Mr.Nikhil Ram Putta

Mr.Sumedh Nitinand Shinde

Ms.Vidhya Vasant Ekhatpure

Mr.Vaibhav Balasaheb Thombare

Ms. Renuka Jagannath Shinde

Mr.Pradip Pralhad Dole

Mr. Kuldeep Bhagwat Pawar

Ms.Swapnali Rajaram Kawale

Ms.Vidhya Anil Mali

Teaching Faculty of D. Pharmacy

Ms. Dhanashri Parmeshwar Karande

Lecturer

Ms. Swati Balasaheb Patil

Lecturer

Ms. Ketaki Prakash Patil

Lecturer

Ms. Komal Nanaso Yadav

Lecturer

Ms. Rupali Mahadev Raut

Lecturer

Ms. Prachi Somnath Puranik

Lecturer

Mr.Ashishkumar Rajendra Jadhav

Lecture

Ms.Ashwini Digambar Saudagar

Lecture

Ms. Pooja Mohan Shinde

Lecture